Trekweg

Aan den Eenzamen Trekweg

21 januari 2018

Enige maanden terug was er hier in het dorp een toneelavond en daar werd het stuk “Aan den Eenzamen Trekweg” gespeeld. Nu is dat het gebied waar ik groot ben geworden, waar ik als kind speelde, waar ik met klasgenoten hutten bouwde in het veld en ook regelmatig op een plek was waar ooit een […]

Read More